5 januari 2020

WGBO en Algemene Voorwaarden

In het kader van de WGBO tref je hieronder een aantal documenten aan zoals die gelden in deze praktijk. WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven omtrent hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie. Met deze voorwaarden dien je akkoord te gaan om een afspraak te kunnen maken in deze praktijk.

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden behandeling

Behandelovereenkomst minderjarige

Privacyregelement

Bij het maken van een afspraak via de online afspraken agenda, zul je met deze voorwaarden akkoord moeten gaan. Indien je buiten de online agenda (per mail, app of telefonisch) een afspraak hebt gemaakt, word je gevraagd tijdens je bezoek of middels een aparte email hiermee akkoord te gaan. Dit wordt in het digitale dossier opgeslagen.