21 mei 2018

Privacybeleid tot 01-01-2020

PRIVACY BIJ INTAKE EN BEHANDELING IN MIJN PRAKTIJK

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand volgens Traditionele Chinese Geneeswijzen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

WELKE GEGEVENS KOMEN IN HET DOSSIER EN WAAROM?

Voor het opstellen van een behandelplan heb ik naast de algemene gegevens ook informatie nodig over de gezondheidstoestand. Deze worden besproken en verzameld tijdens het intakegesprek en de vervolgbehandelingen. Tijdens het intake gesprek wordt een behandelovereenkomst besproken, getekend en apart opgeslagen.

In het dossier komen dan de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats.
 • geboortedatum.
 • emailadres voor verzending van facturen.
 • datum van intake en vervolgafspraken.
 • medicatiegebruik.
 • klachten en mogelijke klachten uit het verleden.
 • gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit dit dossier kunnen verder voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale overlegsituaties.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en versturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan overleg ik dit eerst en  vraag expliciet  toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

De facturen worden door mij opgesteld en verzonden in het online boekhoudprogramma Ficsbook. Hiermee heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die ikzelf verwerk worden niet ingezien door medewerkers van Ficsbook.

Op de factuur die ik opmaak staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Natuurgeneeskundige behandeling’ of ‘Acupunctuur’
 • de kosten van het consult

PRIVACY VIA DE WEBSITE https://www.qi-vitaal-ede.nl

AFSPRAKEN IN DE ONLINE AGENDA

Wanneer via de online agenda wordt geregistreerd, wordt apart een aanmeldformulier rechtstreeks aan mij gestuurd met klachten, geboortedatum, beroep/tijdsbesteding en adresgegevens. Deze worden alleen door mij ingezien. Zodra je in de agenda een afspraak boekt, worden naam en telefoonnummer gevraagd om contact te kunnen houden. Omdat de agenda via SuperSaas wordt bijgehouden, is met SuperSaas een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarbij is geborgd dat de data uitsluitend worden gebruikt voor het maken en inzien van afspraken.

BIJ AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Voor het versturen van de nieuwsbrief, wordt het emailadres geregistreerd. Deze wordt in het bestand van MailChimp bijgehouden. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten, waarbij is geborgd dat zij deze mailadressen uitsluitend gebruiken voor de nieuwsbrieven die door Qi Vitaal Ede worden verzonden. Onder de nieuwsbrief is altijd een link ingesloten om af te melden, waarna het emailadres uit het bestand wordt verwijderd.

REACTIES

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, worden naam en emailadres verzameld uit het reactieformulier. Ook wordt het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string bijgehouden om spam opsporing te helpen.

INGESLOTEN INHOUD ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.