17 september 2017

Klachten?

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). Daarmee onderschrijf ik de kwaliteitseisen en afspraken die door deze beroepsvereniging is opgesteld. Als er problemen zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je via de VBAG terecht bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Is deze afhandeling onbevredigend, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil.

Wanneer er sprake is van een ernstige klacht kan het zijn dat de klachtenfunctionaris cliënt adviseert de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Meer informatie: VBAG klachten.

Stap 1. Bespreek je ontevredenheid met de therapeut

Ben je niet tevreden over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de therapeut heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de therapeut. Zo lang de therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan deze niets doen aan deze ontevredenheid. Kom je er samen niet uit of vind je het lastig om een gesprek met de therapeut aan te gaan, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen jou en de therapeut. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie of via de VBAG in te dienen bij het Tuchtcollege RBCZ.

Kijk hier op de pagina van VBAG voor alle informatie over kosten en procedure en het opnemen van contact met de klachtenfunctionaris.