Aanpassingen vergoedingen Zorgverzekeraars 2021

Welke zorgverzekeraar voor Alternatieve geneeswijzen Tuina en Acupunctuur?

Als je gebruik wilt maken van vergoedingen alternatief uit het aanvullende pakket, is het belangrijk om te weten welke de juiste zorgverzekeraar is voor jou. Er zijn weer de nodige veranderingen geweest in de polisvoorwaarden bij de verschillende zorgverzekeraars. Hieronder staan de belangrijkste wijzingen in vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen in 2021 en de bijbehorende premies van de aanvullende verzekeringen die alternatieve zorg dekken.

CZ: geen alternatieve geneeswijzen meer in Basis aanvullende verzekering. De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de verschillende aanvullende pakketten van CZ varieert in 2021 van 200 euro tot 550 euro per jaar met een maximum van 30 tot 40 euro per dag. De premie varieert van 16,25 euro tot 56,20 euro per maand.

CZdirect en FBTO: geen alternatieve geneeswijzen in nieuw af te sluiten aanvullende verzekeringen. CZdirect alleen pakket 5 nog vergoeding voor Acupunctuur. Deze bedraagt 250 per jaar. Premie bedraagt 15 euro per maand. FBTO vergoedt alleen nog tussen de 200 en 350 euro per jaar voor degenen die de module alternatief in 2020 hadden.

DSW: In 2020 kenden De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid geen vergoeding Acupunctuur of Natuurgeneeskundige behandeling. Dit jaar lijkt het erop dat De Amersfoortse, DSW en Stad Holland wél Acupunctuur vergoeden, maar het is niet duidelijk of daar nog specifieke voorwaarden (BIG-registratie) voor gelden. De Amersfoortse vergoedt tussen de 100 en 500 per jaar max. 45 per dag. Premiekosten 9,75 tot 39,25 per maand. Zowel DSW als Stad Holland kennen vergoeding alternatief 250 euro tot 450 per jaar max 25 euro tot 30 euro per dag. Premie bedraagt 7,75 tot 38,50 per maand. Controleer telefonisch of mijn (Acupunctuur) behandelingen door hen worden vergoed om teleurstellingen te voorkomen. Zorg en Zekerheid heeft 3 pakketten met aanvullend alternatieve vergoeding variërend van 250 euro tot 460 euro per jaar met max. 25 euro tot 40 euro per dag. De premie bedraagt tussen de 12,90 en 43,95 euro per maand.

IZA: pakket Extra Zorg 4 met dekking van 850 euro per jaar vervalt. In de drie overige aanvullende pakketten wel dekking alternatieve geneeswijzen. De vergoeding varieert van 250 euro tot 650 euro per jaar max. 40 euro per dag. De premie varieert van 11,96 euro tot 35,40 euro per maand.

IZZ: goedkoopste pakketten géén vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. Vanaf pakket Zorg voor de Zorg Bewust en de Extra-pakketten wel. Dekking bedraagt 150 tot 800 per jaar max. 40 euro per dag. Premiekosten varieert van 19,95 tot 75 euro per maand.

Menzis: geen dekking alternatieve geneeswijzen in pakket Extra Verzorgd 1, wel in de overige pakketten. De vergoeding varieert van 200 (Jongeren) tot 600 euro per jaar max. 40 euro per dag.

Nationale-Nederlanden: schrapt het pakket Comfort voor nieuwe klanten. Dekking voor alternatieve geneeswijzen is daarbij 1.000 euro per jaar max. 50 euro per dag. Er blijven drie aanvullende pakketten over met dekking voor alternatieve geneeswijzen. De vergoeding varieert van 250 euro tot 500 euro per jaar met max. 25 euro tot 50 euro per dag. De premie varieert van 12,88 euro tot 47 euro per maand.

Ohra: Alle vergoedingen alternatief worden verlaagd. De vergoeding varieert in 2021 van 200 euro tot 500 euro per jaar max. 40 euro per dag. De premie varieert van 12,29 tot 46,50 per maand.

ONVZ: De aparte ‘potjes alternatieve beweegzorg’ en Acupunctuur/Natuurgeneeskunde worden samengevoegd. De totale vergoeding alternatieve geneeswijzen bedraagt 100 euro tot 1.500 euro per jaar, max. 30 euro tot 75 euro per dag. Premie varieert van 7,90 euro tot 64,87 euro per maand.

PNOzorg: De aparte ‘potjes alternatieve beweegzorg’ en Acupunctuur/Natuurgeneeskunde worden samengevoegd. De totale vergoeding alternatieve geneeswijzen varieert tussen 100 euro tot 1.500 euro per jaar max. 30 tot 75 euro per dag. Premie varieert van 7,90 euro tot 134,66 euro per maand.

VvAA: De aparte ‘potjes alternatieve beweegzorg’ en Acupunctuur/Natuurgeneeskunde worden samengevoegd. De totale vergoeding alternatieve geneeswijzen varieert van 100 euro tot 1.500 euro per jaar max. 30 euro tot 75 euro per dag. Premie varieert van 7,48 euro tot 127,42 per maand.

Zilveren Kruis: Dekking voor alternatieve geneeswijzen in alle aanvullende pakketten zakt met 100 euro per jaar. De vergoeding varieert in 2021 van 250 euro tot 650 euro per jaar max. 40 euro per dag. De premies variëren van 19,50 euro tot 58,50 euro per maand.

Controleer zelf via Zorgwijzer bij de verschillende zorgverzekeraars welke pakketten aanvullend alternatief vergoeden en neem altijd contact op met de zorgverzekeraar voor de exacte voorwaarden, zeker als je overweegt een overstap te maken naar een bepaalde verzekeraar.